TA-begrippenlijst

Begrip
Betekenis
Aandeel
Het bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. De aandeelhouder is daardoor ook mede-eigenaar voor het percentage aandelen dat hij bezit.
Accumulatie/ Distributie (A/D)
De Accumulatie/ Distributie indicator (A/D) volgt de verhouding tussen de openings- en slotkoers en de omzet. Is de slotkoers hoger dan openingskoers, dan hebben die dag de stieren gewonnen. De A/D is dan positief. Is de slotkoers lager dan de openingskoers, dan hebben die dag de beren gewonnen. De A/D is dan negatief.
AEX
Met AEX wordt meestal de AEX-index bedoeld. Een index is een koersgemiddelde van een aantal aandelen. De AEX-index is een gewogen beursindex van de 25 meest verhandelde en in Nederland genoteerde fondsen.
Average DX
De Average Directional Indicator (ADX) is een trendvolgende indicator. De ADX laat zien wanneer een trend snel genoeg is om het de moeite waard te maken om te volgen.
Beleggen
Beleggen is het investeren van geld met als doel om het vermogen te vergroten. Beleggen kan op veel verschillende manieren: in kunst, onroerend goed, films of effecten. Het meest bekend is het beleggen in effecten. Het gaat daarbij vaak om aandelen en obligaties.
Bestens order
Een order om effecten te kopen of te verkopen zonder prijslimiet, dus zonder maximumprijs voor een kooporder of een minimumprijs voor een verkooporder.
Beurs
De beurs is een centrale, gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen, obligaties, opties, futures, termijncontracten en warrants. In Nederland is Euronext N.V. de organisator van de centrale handelsplaats en is gevestigd in Amsterdam.
Bollinger Bands
Bollinger Bands zijn standaarddeviatiekanalen: kanalen waarvan de breedte afhangt van de volatiliteit (beweeglijkheid) van de koers. Ze worden weergegeven door twee lijnen die de koerslijn omhullen en vormen op die manier als het ware een kanaal waartussen de koers zich beweegt.
Congestiegebied
Dit is de gebieden waar de meerderheid, de massa van de beleggers een andere richting heeft gekozen.
Candle Sticks
Van origine Japanse grafiekvorm. De hoogste en laagste koers worden hierbij weergegeven door middel van een verticale streep. Op deze streep bevindt zich een lichaam, oftewel ‘body’. Dit is een rechthoek die de openings- en slotkoers met elkaar verbindt. Deze rechthoek kan twee kleuren hebben. StockVisor gebruikt voor een positieve dag, als het slot boven de openingskoers ligt, een groene kleur. Ligt de slotkoers onder de openingskoers, dan is de rechthoek rood.
Divergentie
Letterlijk: uiteenlopen. In de technische analyse wordt het gebruikt om aan te geven dat de trend in de indicator tegengesteld is aan de trend van de koersvorming. Bijvoorbeeld: de koers vormt lagere bodems terwijl de indicator hogere bodems vormt. Er is dan sprake van een positieve divergentie. In het geval dat de koers hogere toppen vormt terwijl de indicator lagere toppen vormt, is er sprake van een negatieve divergentie. Een positieve of negatieve divergentie geeft een signaal dat de koersvorming van richting kan gaan veranderen.
(exponentiëel) Voortschrijdend gemiddelde
Een voortschrijdend gemiddelde (Moving Average) middelt de koersen over een gekozen periode. Een 13-daags voortschrijdend gemiddelde middelt de koersen van de laatste 13 dagen.
Het exponentiëel voortschrijdend gemiddelde is een voortschrijdend gemiddelde dat een groter gewicht geeft aan de meest recente koersen. Het reageert daarmee sneller op de nieuwe koersontwikkeling en niet of slechts zwak op oude gegevens. Het exponentiëel voortschrijdend gemiddelde is daarmee een betrouwbare trendvolgende indicator.
Indicator
Een statistische formule die de koersgegevens bewerkt. Er zijn vele verschillende indicatoren. De resultaten van deze formules worden meestal weergegeven in een grafiek in of onder de koersgrafiek. Deze grafieken worden gebruikt om de toekomstige koersvorming te voorspellen.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Een trendvolgende indicator, waarin voortschrijdende gemiddelden (moving averages) worden gecombineerd. De MACD is het verschil van twee exponentiëel gewogen voortschrijdende gemiddelden, berekend over de slotkoersen van een aandeel of een index. Het verschil tussen deze twee gemiddelden wordt vaak in een histogram-grafiek weergegeven. Koop- en verkoopsignalen worden gegeven door de kruising van de nullijn in de grafiek en en door divergenties.
On Balance Volume
De indicator On Balance Volume (OBV) is een cumulatief totaal van de omzet. Het stijgt of daalt elke dag, afhankelijk of de koers hoger of lager sluit dan de dag ervoor.
Sluit de koers hoger, dan geeft dit aan dat de stieren die dag gewonnen hebben. De omzet wordt dan opgeteld bij de OBV. Sluit de koers lager, dan geeft dit aan dat de beren die dag gewonnen hebben. De omzet wordt dan van de OBV afgetrokken.
Oscillator
Een oscillator wordt gebruikt voor het identificeren van zogenaamde draaipunten (belangrijke trendveranderingen) in de koers. Oscillatoren lopen vooruit of vallen samen met de koers en draaien vaak van richting voordat de koers draait.
Relatieve Sterkte (RS)
De Relatieve Sterkte (RS) is een indicator die de koers van het aandeel vergelijkt met de koers van een index.De RS moet niet verward worden met de RSI.
Relatieve Sterkte Index
De Relatieve Sterkte Index (RSI) is een oscillator die de kracht van de koersontwikkeling laat zien. De RSI fluctueert tussen de 0 en de 100. Er zijn twee referentielijnen. Deze zijn meestal getrokken op 30 en op 70. Onder de 30 is er “over-verkocht”. Boven de 70 is er “over-gekocht”. De referentielijnen moeten circa 90% van de RSI lijnen omvatten. 5% valt eronder en 5% erboven.
Splitsing
Splitsing is het verkleinen van de nominale waarde van een aandeel om de verhandelbaarheid te vergroten. Als een aandeel bijvoorbeeld in drieën gesplitst wordt komen er drie maal zoveel aandelen op de beurs en wordt de koers na de splitsing ongeveer driemaal zo laag. Er wordt op de beurs vaak gesproken van een split up. Een enkele keer gebeurt ook het omgekeerde, een zogenaamde reversed split. In dat geval wordt de nominale waarde van een aandeel vergroot.
Standaarddeviatie
De gemiddelde afwijking (of spreiding) van de koers ten opzichte van het algemene gemiddelde. De standaard deviatie wordt in de Technische Analyse slechts over een beperkte periode berekend.
Steun en weerstand
Niveaus in de koers van een fonds die moeilijk gepasseerd kunnen worden. Steun: de koers heeft de neiging om niet lager dat het niveau van de steun te worden. Weerstand: de koers heeft de neiging om niet hoger dat het niveau van de weerstand te worden.
De lijnen die op deze niveaus getrokken worden heten de steunlijn en de weerstandslijn.
Stochastische Indicator
De Stochastische Indicator is een oscillator die de verhouding van de slotkoers tot de recente hoog-laag range volgt.
De Stochastische Indicator fluctueert tussen de 0 en de 100. De referentielijnen zijn op 20 en op 80 getrokken en markeren het over-verkocht (onder de 20) en het over-gekocht (boven de 80) gebied.
Stop-loss
De stop-loss is een koersniveau waarbij u een ingenomen positie weer sluit om verder verlies te voorkomen of gerealiseerde winst te beschermen.
Trendlijn
De trend is de richting waarin een koers zich beweegt. Een opwaartse trend gedefiniëerd door een serie van steeds hogere toppen en bodems. Een neergaande trend wordt gedefiniëerd door een serie van steeds lagere toppen en bodems
Volatiliteit
Maat voor de beweeglijkheid van de koers over een bepaalde periode. Een hoge volatiliteit geeft aan dat de koers sterk fluctueert. Gebruikelijke perioden voor de bepaling van de volatiliteit zijn 3, 6 en 9 maanden.
Volume
Het volume is de omzet van de verhandelde effecten van die dag. Het geeft de activiteit van de beleggers weer. Een hoog volume geeft aan dat er veel beleggers in de markt zijn en dat de koersvorming dus door veel beleggers gedragen wordt. Een laag volume geeft het tegengestelde aan.
Williams %R
De Williams %R is een eenvoudige oscillator. Het meet het vermogen van de stieren en de beren om de koers elke dag aan de grens van de recente range (de hoog-laag range van de afgelopen paar dagen) te laten sluiten. De Williams %R bevestigt de trend en geeft een waarschuwing voor een komende omkeer.
Mate van Verandering
De Mate van Verandering meet de versnelling van de trend. De Mate van Verandering is de relatieve verandering van het Exponential Moving Average. De Mate van Verandering bereikt meestal een piek of dal voordat de koers dat doet.