Trendlijnen

De trend is de richting waarin een koers zich beweegt. In de Technische Analyse wordt een opwaartse trend gedefinieerd door een serie van steeds hogere toppen en bodems. Een neergaande trend wordt gedefiniëerd door een serie van steeds lagere toppen en bodems. De volgende twee figuren zijn een voorbeeld van een opwaartse en een neergaande trend.

Stijgende trendlijn.

Stijgende trendlijn.

Dalende trendlijn.

Dalende trendlijn.

In een koersgrafiek worden trendlijnen getrokken om de trend duidelijker zichtbaar te maken. De trendlijn bij een stijgende trend trekt men langs de bodems in de koersgrafiek. Men kan die lijn zien als een omhoog lopende steunlijn. Een trendlijn in een dalende markt trekt men langs de toppen in de koersgrafiek. Deze lijn kan men zien als een dalende weerstand. In het volgende hoofdstuk worden steun en weerstand besproken.

Congestiegebied

Trendlijnen trekt men door de hoeken van een congestiegebied. Dit zijn de gebieden waar de meerderheid van de beleggers een andere richting heeft gekozen.
Laat de extreme hoogte- en dieptepunten in de koersgrafiek buiten beschouwing. Die zeggen weinig over het handelen van de massa en Technische Analyse gaat juist om de massa. De extremen zijn wel belangrijk, maar niet voor de trendlijnen. De volgende figuur geeft een voorbeeld van een stijgende trendlijn.

Vermijd extremen bij het trekken van een trendlijn.

Vermijd extremen bij het trekken van een trendlijn.

Belang

Niet alle trendlijnen zijn even belangrijk. Een trendlijn wint aan belang door:

  • De tijdsduur. Een lange trendlijn is belangrijker dan een korte. Als de trend op lange termijn stijgende is, kunnen er vaak korte dalende trendlijnen getrokken worden. In de bovenstaande figuur is dat ook zichtbaar. De lange trendlijn is dan echter het belangrijkst.
  • Het aantal malen dat de koers de trendlijn raakt. Een trendlijn is een steun of weerstand en als de koers daar meerder malen aan raakt, gaan meer beleggers de lijn accepteren. Een trendlijn langs twee punten (congestiegebieden) moet als voorlopig beschouwd worden.
  • Volume. Ongeacht de richting van de trend, omhoog of omlaag, komen zowel periodes met koersdalingen als periodes met koersstijgingen voor. Als de koers stijgt in een stijgende trend, is het volume (de omzet) meestal hoger dan bij dalende koersen in een stijgende trend. Omgekeerd, als de koers daalt in een dalende trend, is het volume meestal hoger dan bij stijgende koersen in een dalende trend.