Trendkanalen

Als de koers zich in een stijgende of dalende trend bevindt, dan ziet men vaak dat er een tweede lijn getrokken kan worden, parallel aan de trendlijn waartussen de koers zich heen en weer beweegt. In een stijgende trend gaat die tweede lijn dan langs de toppen van de koers en in een dalende trend gaat die tweede lijn langs de bodems van de koers. Men noemt dit trendkanalen. De volgende twee figuren geven een voorbeeld.

Stijgend trendkanaal

Stijgend trendkanaal

Dalend trendkanaal.

Dalend trendkanaal.

Een trendkanaal is een goed hulpmiddel om het aan- of verkoopmoment te bepalen.

In een stijgende trend kan men beter kopen bij de trendlijn (steunlijn) dan bij de weerstandslijn. Als u bij de weerstandslijn koopt, dan is de kans groot dat u eerst enig koersverlies lijdt, namelijk als de koers daalt naar de trendlijn, voordat de koers z’n trend weer vervolgt.

In een dalende trend geldt het omgekeerde. U kunt beter verkopen als de koers zich bij de weerstandslijn bevindt.

Uitbraak trendkanaal

Behalve voor het bepalen van aan- en verkoopmomenten kunnen trendkanalen ook belangrijke signalen geven. Namelijk als de koers uit het trendkanaal breekt. Is die uitbraak in dezelfde richting als de trend dan is dit een versterkend signaal voor de trend. De trend schakelt als het ware in een hogere versnelling. Breekt de koers echter door de steunlijn heen dan is dit een verzwakking van de trend. Het is een eerste signaal dat de huidige trend op z’n einde is. De volgende twee figuren geven voorbeelden van dergelijk trenduitbraken.

Uitbraak stijgend trendkanaal

Uitbraak dalend trendkanaal

Uitbraak dalend trendkanaal

Trading range

Behalve in een trend, kan men ook in een vlakke markt twee (horizontale) lijnen trekken waarbinnen de koers zich beweegt. Men spreekt dan van een ’trading-range’. Men kan binnen het kanaal rendement behalen door afwisselend te verkopen bij de weerstand en te kopen bij de steun. De voorwaarde is wel dat de twee lijnen ver genoeg uit elkaar liggen om na aftrek van de transactiekosten nog een goede winst te maken. Het handelen binnen een trading-range heeft een hoger risico dan het handelen in een trend en dat moet goed gemaakt worden door de winstkansen.