Technische analyse

Beleggers willen graag de koersontwikkeling van een fonds zo goed mogelijk voorspellen. Er zijn daarin in principe twee methoden: de Fundamentele Analyse en de Technische Analyse.

Fundamentele Analyse

In de Fundamentele Analyse probeert men de koersontwikkeling te voorspellen op basis van economische factoren. Dit zijn de macro-economische factoren (bijvoorbeeld rentestand, inflatie, verwachtte groei) en de kerncijfers van het bedrijf (bijvoorbeeld cash-flow, winst, omzet). De interpretatie van de vele economische factoren maakt Fundamentele Analyse erg moeilijk is en leidt nogal eens tot tegengestelde meningen.

Technische Analyse

Bij Technische Analyse worden slechts twee gegevens gebruikt, de historische koersbeweging en de omzet (het volume). Onduidelijkheid over de koers is er nooit, die stijgt, daalt of blijft gelijk. Alle beschikbare informatie is door alle beleggers geïnterpreteerd en in de koers verwerkt en staat ter beschikking voor de Technische Analyse.
Een volledig betrouwbare voorspelling is ook bij Technische Analyse niet mogelijk. Nieuwe informatie, zoals een persbericht, kan tot onverwachte koersbewegingen leiden. Ook de interpretatie van de historische koersgegevens is lastig. De verschillende instrumenten binnen de Technische Analyse kunnen tegenstrijdige signalen geven.

Twee methoden

Technische Analyse is de afgelopen decennia ontwikkeld tot een volwaardig beleggingsinstrument en kent onder beleggers een groeiende populariteit. Binnen de Technische Analyse bestaan er in principe twee methoden: het lezen van koersgrafieken en de statistische methode.

Lees verder over koersgrafieken