Driehoeken

Een driehoek is een patroon in de koersgrafiek waarbij de bodems en de toppen van de koers elkaar langzaam naderen. Trekt men een lijn langs de toppen en een lijn langs de bodems in de koersgrafiek en die kruisen elkaar in de nabije toekomst, dan spreekt men van een driehoek. Driehoeken vormen over een periode van één tot enkele maanden.

Een driehoek kan een omkeerpatroon zijn of een continueringspatroon. Kleine driehoeken duiden vaak op een continuering van de trend en grote driehoeken zijn vaker een aanwijzing voor een trendbreuk.

Het driehoekspatroon kan drie vormen hebben, te weten een stijgende driehoek, een dalende driehoek of een symmetrische driehoek.

De volgende drie figuren geven voorbeelden hiervan.

Stijgende driehoek.

Stijgende driehoek.

Symmetrische driehoek

Symmetrische driehoek

Dalende driehoek

Dalende driehoek

Een stijgende driehoek, heeft een positieve ondertoon. De kopers krijgen steeds meer vertrouwen in een stijging van de koers en krijgen al de overhand voordat de koers gedaald is tot de vorige bodem. Bij een dalende driehoek is het omgekeerde het geval, het vertrouwen in de koers zakt weg en een opleving van de koers wordt benut om te verkopen. De verkopers geloven niet dat de vorige top weer gehaald zal worden en verkopen al voordat die vorige top gehaald is. Bij een symmetrische driehoek zijn de kopers en verkopers redelijk in evenwicht.

Vaak ziet men ruim voordat de twee lijnen van de driehoek elkaar kruisen, dat de koers uit het patroon springt. In de bovenste figuur met de stijgende driehoek is dat goed te zien.